Νέα

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016

Ο dj και παραγωγός JoJo σε ένα μοναδικό set απόψε στα dexx του Balux seaside.
Η Eurolinea audio+light equipment έχει αναλάβει τη τεχνική κάλυψη.

Comments are closed.