Δεκέμβριος, 2014

Νέα προϊόντα φωτισμού led moving bars


Η Eurolinea audio+light equipment μόλις προχώρησε στη παραγγελία του αναφερόμενου led moving bar εξοπλισμού για την ανάπτυξη του φωτιστικού τομέα.

Τα μηχανήματα είναι της εταιρία Futurelight,ευρέως γνωστή στο κομμάτι του φωτιστικού εξοπλισμού.