Νέα

Νέα προϊόντα φωτισμού led moving bars


Η Eurolinea audio+light equipment μόλις προχώρησε στη παραγγελία του αναφερόμενου led moving bar εξοπλισμού για την ανάπτυξη του φωτιστικού τομέα.

Τα μηχανήματα είναι της εταιρία Futurelight,ευρέως γνωστή στο κομμάτι του φωτιστικού εξοπλισμού.

Comments are closed.