Σεπτέμβριος, 2014

Εγκατάσταση νέων ηχητικών μονάδων στο ανακαινισμένο »Θηρίο» στην Αργυρούπολη

Το «Θηρίο» ανακαινίστηκε πλήρως και φυσικά δεν έλειψε και η νέα ηχητική εγκατάσταση.

Η εταιρία μας ανάλαβε την εργασία τοποθετώντας μικρές ηχητικές μονάδες οι οποίες να δένουν με το νέο στυλ που απέκτησε ο χώρος αλλά και ταυτόχρονα να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις αυτού.